7
หมายเลขเสื้อ
43 ปี
30 พ.ย. 2523
อิตาลี
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

AZ Picerno- ตอนนี้