การย้ายทีม
40 ปี
5 พ.ค. 2527
ออสเตรีย
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส