การย้ายทีม
40 ปี
25 ม.ค. 2527
ออสเตรีย
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส