183 ซม.
ส่วนสูง
33 ปี
1 ก.พ. 2534
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Vannes- ตอนนี้