30 ปี
12 เม.ย. 2537
ฟิจิ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Suva- ตอนนี้

ทีมชาติ