24 ปี
2 ม.ค. 2543
ก็อตแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Buckie Thistle- ตอนนี้