การย้ายทีม
6
หมายเลขเสื้อ
27 ปี
26 เม.ย. 2540
เดนมาร์ก
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส