การย้ายทีม
26 ปี
10 ต.ค. 2540
อังกฤษ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส