170 ซม.
ส่วนสูง
34 ปี
26 ก.ค. 2532
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Gueugnon- ตอนนี้