41 ปี
2 มิ.ย. 2525
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Vannes- ตอนนี้