187 ซม.
ส่วนสูง
25 ปี
20 เม.ย. 2542
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Chievo Primavera- ตอนนี้