Tito Vodowaqa

25 năm
9 thg 4, 1999
Fiji
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Fiji- vừa xong