186 cm
Chiều cao
31 năm
27 thg 1, 1993
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Boa Esporte Clube- vừa xong