49
SỐ ÁO
24 năm
29 thg 7, 1999
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Marathon- vừa xong

Đội tuyển quốc gia