nước Anh
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

National League South 2021/2022

1
Bàn thắng
0
Bắt đầu
0
Trận đấu
0
Số phút đã chơi
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
2021/2022

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Braintree Town- vừa xong