nước Anh
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Premier Division Central 2023/2024

4
Bàn thắng
0
Bắt đầu
0
Trận đấu
0
Số phút đã chơi
0
Thẻ vàng
2
Thẻ đỏ
2023/2024

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Braintree Town- vừa xong