Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Liga Nacional - Apertura 2020/2021

1
Bàn thắng
0
Bắt đầu
0
Trận đấu
0
Số phút đã chơi
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
2020/2021

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong