173 cm
Chiều cao
37 năm
2 thg 11, 1986
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong

Đội tuyển quốc gia