25 năm
16 thg 12, 1998
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Vida- vừa xong