Chuyển nhượng
92
SỐ ÁO
17 năm
3 thg 1, 2007
Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng