Chuyển nhượng
93
SỐ ÁO
19 năm
1 thg 1, 2005
Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng