178 cm
Chiều cao
22 năm
10 thg 6, 2001
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender
Tr.thái Trận đấu
Hatta

13 thg 3

Pro League
Al-Wahda
0-4
Ghế

29 thg 2

Pro League
Al-Ain
5-3
Ghế

24 thg 2

Pro League
Khorfakkan
0-2
Ghế

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Hatta- vừa xong