37 năm
12 thg 7, 1986
Pháp
Quốc gia

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegen- vừa xong