190 cm
Chiều cao
34 năm
19 thg 2, 1990
Benin
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Al-Shorta- vừa xong

Đội tuyển quốc gia