34 năm
8 thg 1, 1990
Thụy Sĩ
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegen- vừa xong