190 cm
Chiều cao
40 năm
1 thg 7, 1983
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Vida- vừa xong

Đội tuyển quốc gia