189 cm
Chiều cao
39 năm
9 thg 11, 1984
Đức
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegen- vừa xong