40 năm
14 thg 11, 1983
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Boa Esporte Clube- vừa xong