30 năm
7 thg 9, 1993
Czechia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Zizkov- vừa xong