43 năm
12 thg 9, 1980
Đức
Quốc gia

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

SC Pfullendorf- vừa xong