189 cm
Chiều cao
32 năm
17 thg 4, 1992
Uruguay
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Vidathg 1 2014 - vừa xong