32 năm
17 thg 5, 1991
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong