188 cm
Chiều cao
39 năm
22 thg 2, 1985
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Boa Esporte Clube- vừa xong