32 năm
9 thg 2, 1992
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong