29 năm
6 thg 11, 1994
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong