43 năm
14 thg 7, 1980
Uruguay
Quốc gia

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Platense FC- vừa xong