172 cm
Chiều cao
20
SỐ ÁO
35 năm
28 thg 4, 1988
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Luverdense- vừa xong