31 năm
20 thg 5, 1992
Chad
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Wikki Tourist- vừa xong

Đội tuyển quốc gia