Michell Kaltak

33 năm
12 thg 11, 1990
Vanuatu
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Vanuatu- vừa xong