Lucien Hinge

32 năm
21 thg 3, 1992
Vanuatu
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Vanuatu- vừa xong