31 năm
19 thg 6, 1992
El Salvador
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Isidro Metapan- vừa xong