39 năm
27 thg 6, 1984
El Salvador
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Firpo- vừa xong