180 cm
Chiều cao
37 năm
15 thg 4, 1987
Syria
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Al-Wahdathg 7 2021 - vừa xong

Đội tuyển quốc gia