43 năm
24 thg 3, 1981
Bồ Đào Nha
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Recreativo do Libolo- vừa xong