179 cm
Chiều cao
31 năm
18 thg 8, 1992
El Salvador
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

AD Chalatenango- vừa xong