29 năm
22 thg 1, 1995
Đức
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegenthg 7 2014 - vừa xong