29 năm
12 thg 4, 1995
Đức
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegenthg 7 2014 - vừa xong