34 năm
8 thg 8, 1989
Tunisia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Avenir de La Marsa- vừa xong