34 năm
9 thg 1, 1990
Tunisia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Avenir de La Marsa- vừa xong