Jonetani Buksh

173 cm
Chiều cao
27 năm
2 thg 7, 1996
Fiji
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Fiji- vừa xong